เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพนครเชียงราย

22

DSC_2707_2

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึก อบรม จำนวน 60 คน ซึ่งทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมนำไปพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงจะได้เตรียมการป้องกันได้อย่างรวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.