อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน “มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ Chiangai Coffe – Tea & green Food Fastival 2016” ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้และพัฒนาอาชีพ

24
Untitled
ที่ลานกาสะลองคำ ศูนย์การคั้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู็ว่ารชการจังหวัดเชียงราย นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ได้ร่วมกับเปิดงาน “มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ Chiangai Coffe – Tea & green Food Fastival 2016”  ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทีเหมาะสมด้วยการวิธีการค่างๆ ช่นการลดต้นทนการผลิต การ่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รวมไปถึงการใช้กลไกตลาด ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตกต่ำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ประกอบกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เน้นพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีประสิทธิภาพการผลิต มาตราฐานความปลอภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และผู้ปรกอบการ
โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารที่นำเสนอถึงการทำเกษตรจากยอดดอย และนำเสนอผลผลิตต่างๆ เช่น ชา กาแฟ และสมุนไพรซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารปลอดภัยต่างๆ  วิธีการแปรรูปและรักษาวัตถุดิบ จนถึงการผลิตและออกแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ พร้อมกับเป็นการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐที่เน้นการส่งเสริมการกรจายรายได้หลักของจังหวัดเชียงรายที่มาจาการเกษตรและท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ก.ค.59 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ผู้เข่าร่วมงาน นักท่องเที่วทั้งใน และต่างประเทศ
นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ภายในงานได้มีกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างสีสันของการจัดงานครั้งนี้ เช่นการแข่งขัน Chiangrai Barista Competition 2016 ชิงถ้วยรางวัลจากผุ้ว่าราการจังหวัดเชียงราย เพื่อค้นหาสุดยอดบาริสต้า ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งการแข่งขันการทำคอกเทล การำทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ และการหารฟิวชั่น การแข่งขันการจัดโต๊ะอาหาร การเกะสลักผักผลไม้ การเสิร์ฟอาหารเละเครื่องดื่ม การปูเตียง และกรแข่งขันกองเชียร์ ซึ่งแต่ละรายการจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นการการันตีความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นการยกระดับวิชาชีพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.