ทน.เชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

19

20160707105108PDRs

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ก่อนที่จะถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานธรรม สวนตุงและโคมเชียงราย ฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.