ทน.เชียงราย รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต

19

20160714105710yhaV

วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนชุมชน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน มุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ ครั้งที่ 1 โดยเทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการดูแลสุขภาพชุมชนของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และภาคประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.