ต้อนรับคณะดูงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ

13

5

วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผอ.กองการศึกษา อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี นำคณะโดย นายก่อเกียรติ  อินทรักษ์ รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ 50 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง “แนวทางการเสริมสร้างสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้หลัก               บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน)” ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ดูงานที่ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านโพธนาราม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.