องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัด โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและด้อยโอกาส ประจำปี 2559

12

5

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัด โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและด้อยโอกาส ประจำปี 2559 โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.