ดอยแม่สลองจัดงานโล้ชิงช้าเปิดฤดูท่องเที่ยวเชียงราย

34

549794

วันที่ 3 ก.ย.59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ฟ้าหลวงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกันจัดงานประเพณีโล้ชิงช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ หรือ บ่อ ฉ่อง ตุ๊ ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ที่บริเวณลานวัฒนธรรม บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าและเผ่าต่างๆรวม 7 ชนเผ่า ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตลอดจน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น

สำหรับประเพณีโล้ชิงช้า หรือภาษาอาข่าว่า แย้ขู่อ่าเผ่ว หรืองานเทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอาข่า จัดขึ้นในช่วงหลังฤดูเพาะปลูกระหว่างปลายเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน เพื่อฟื้นฟูและสืบทอด ประเพณีอันดีงามของชาวเขาเผ่าอาข่าให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานไม่ให้สูญหาย และเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวของชาวไทยภูเขาที่อยู่บนดอยสูงและเปิดโอกาสให้ชาวอาข่า ชาย หญิง ได้สนุกสนานผ่อนคลายหลังเสร็จสิ้นการเพาะปลูก และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของเทพธิดาอึ่มซาแยะ ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตามความเชื่อแต่โบราณของ ชาวเขาเผ่าอาข่า และการฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอการเก็บเกี่ยว ซึ่งการโล้ชิงช้าเป็นการละเล่นแบบโบราณของชาวเขาเผ่าอาข่า จะใช้ไม้มงคล 4 ต้น มาผูกเป็นเสาชิงช้าและนำเปลือกไม้มาถัก เป็นเชือกสำหรับใช้ยืนหรือนั่งเพื่อโล้ชิงช้า ซึ่งภายในพิธีโล้ชิงช้านอกจากมีพิธีโล้ชิงช้าและชิงช้าหมุนหรือชิงช้าสวรรค์อาข่า ที่ทำขึ้นมาจากไม้ล้วนๆแล้ว ยังมีการเล่นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ หรือ บ่อฉ่องตุ๊ด้วย สำหรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมงานประเพณีโล้ชิงช้าในจังหวัดเชียงราย สามารถมาชมได้ตามชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าในอำเภอต่างๆ ที่จะทยอยจัดกันไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.