หารือแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

14

9

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เดินทางเข้าพบ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อรับคำปรึกษาและหารือแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย      ในการขอรับสนับสนุนทางด้านวิชาการทั้งในส่วนของการศึกษาวิจัยและการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการที่ทางเทศบาลนครเชียงรายกำลังดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.