ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย อ.พาน

12

1

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ออกตรวจโครงการเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอพานโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2559 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมไทย อำเภอพาน และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ม.3 ต.ทานตะวัน – ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.