ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

13

3

 

วันที่ 4 ธ.ค. 59 บุคลากร สำนักการช่าง อบจ.เชียงราย ดำเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ำ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่บ้านอาแหละ หมู่ 2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.