อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2560

14

2

 

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบรถจักรยานยนต์             เพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2560 โดยมี นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.