ลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง นายก อบจ.เชียงราย ในนาม อบจ.เชียงราย กับ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

7

7

 

วันนี้ 31 มกราคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง นายก อบจ.เชียงราย ในนาม อบจ.เชียงราย กับ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวัฒนา ทันเรือน ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ หอประชุมตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.