อบจ.เชียงราย ได้บันทึกเทปกับทางไทยรัฐทีวี โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตและบริโภค ผักปลอดภัยในครัวเรือน

15

1

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน   ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ได้บันทึกเทปกับทางไทยรัฐทีวี โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตและบริโภค ผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านโป่งสลี    ณ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.