อบจ.เชียงราย เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559-2560

18

8

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559-2560 “คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.