เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

9

10

 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาชุมชนต่างๆ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นพุทธบูชาหน้าพระสารีริกธาตุ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยและมีความศรัทธายึดมั่นตามหลักธรรมของพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.