อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

7

13

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ) ครั้งที่ ๑ เพื่อศีกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.