เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ

14

24

 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น นายวันชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคมโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการและประสานหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนและอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีจังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.