อบจ.เชียงราย สร้างฝายชะลอน้ำ

16

3

วันที่ 14 มี.ค.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Green Office อบจ.เชียงราย สร้างฝายชะลอน้ำ จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา และผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน บ้านสองแควพัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่เหมาะสมและความหลากหลายทางชีวภาพแก่สังคมพืชและสัตว์ตลอดจนมีความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หมู่บ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.