ทน.เชียงรายปล่อยขบวนสงกรานต์

12

13-2

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๙ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ) โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล  ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.