อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

11

1

21 เมษายน 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2561) และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.