เปิดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงรายประจำปี 2560 ให้เกษตรกรพบผู้ซื้อโดยตรง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและกระตุ้นการท่องเที่ยว

44

0000

งานสับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สมาคมชาวสวนลิ้นจี่ และชมรมชาวสวนสับปะรด จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลิ้นจี่  สับปะรดพันธุ์ภูแล และพันธุ์นางแล ซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย ที่กำลังให้ผลผลิตทั้งจังหวัดปีละกว่า 40,000 ตัน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  และเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงกรีนซีซั่นส์  เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่และสับปะรด กว่า 50 ราย นำ สับปะรดพันธุ์ภูแลและพันธุ์นางแล พร้อมลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย พันธุ์จักพรรดิ์ พันธุ์กวงเจาสดๆจากต้น และพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมฟรี และจำหน่ายในราคาถูกตลอดงาน  สำหรับงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560 จัดขึ้น  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.