อบจ.ชร. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

17

2

18 มิ.ย 60 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว โดยชุมชนด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ในเขตพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหล่ม ณ บ้านแม่ลัว ต. ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.