อบจ.ชร.อบรม การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

6

4

6 ก.ค. 60 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2560 จัดโดยกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.