อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน”

8

6

9 สิงหาคม 60 อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.