อบจ. เชียงราย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

44

7

12 สิงหาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากร อบจ. เชียงราย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.