อบจ.ชร.เปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้

14

5

1 ก.ย. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือจากแผ่นดินไหว ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.