อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

5

1

11 กันยายน 2560 นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) “หลักสูตรจัดตั้ง” ประจำปี 2560 จัดโดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงราย ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.