เทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

4

22448368_551960185145685_7011379033497951400_n

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” รอบที่3 โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย และคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย(ฝั่งมัธยมต้น)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.