กองทุนแม่ของแผ่นดิน

18

22491880_555061968168840_4158175893124338158_n

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารเนกประสงค์ชุมชนเกาะทอง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.