ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

17

1509547271132-626x417

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงรายร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) และออกบูธจำหน่ายสินค้าเปิงเปียณ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าจากผู้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเปิงเปียณ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ทอฝัน by พม. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.