เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมเสวนา แนวทางในการพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย

6

DSC_1323_1

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมเสวนา แนวทางในการพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย ( เส้นทางถนนสิงหไคล ถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน ) โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สภาคริสตจักรในประเทศไทย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเสวนาดำเนินการพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเสวนาในการพัฒนาปรับปรุงถนนสิงหไคลให้เป็นถนนประวัติศาสตร์ของเมือง ให้เป็นถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.