เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr.Shoichi THUKAMOTO อดีตประธานสภาเมืองมาคิโนะฮาระ ประเทศญี่ปุ่น

12

20180118123807UdRj

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr.Shoichi THUKAMOTO อดีตประธานสภาเมืองมาคิโนะฮาระ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเพื่อประสานงาน ดูงาน และเชื่อมความสัมพันธ์เตรียมเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและเมืองมาคิโนะฮาระ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.