ทน.ชร.จัดงานเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เนื่องนวันพ่อแห่งชาติ

1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 17.09 น. เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรทุกด้านในฐานะ “ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พร้อมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ปี 2561 ให้แก่พ่อผู้มีความมานะ อดทน พ่อผู้เสียสละต่อส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 79 คน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.