ทน.ชร.ร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ปีที่ 2 )

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พระภาวนารัตนญาณ วิ  ( พระครูบาอริชาติ อริยจิโต ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ปีที่ เพื่อค้นหาเด็กเก่งและเรียนดี และเป็นเด็กดี มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย สามารถสมัครเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเทศบาลนครเชียงราย รับมอบเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่15 จำนวน500,000บาท ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.