มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่เข้ารับการอบรม “Oympic Solidarity Technical Course For Coach In Judo”

2

24 ก.ย.62 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโดประจำปี 2562 “Oympic Solidarity Technical Course For Coach In Judo” โดยทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดันให้น้องๆชาวเชียงรายเข้าสู่การเป็นนักกีฬายูโดทีมชาติ โดยมีนายหัสบดินทร์ โรจนชีว นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือและส่งผู้ฝึกสอนมาแนะนำพร้อมการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนยูโด จำนวน 60 คนที่เลือกจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดแรกในระดับภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือกจังหวัดเชียงรายเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันยูโดระดับประเทศในปี 2563

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.