ป่ากลางเมืองเชียงราย ”โครงการคีรีชัยยามะ” มากกว่าแหล่งท่องเที่ยว 

10

30 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการคีรีชัยยามะ และดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย และพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ร่วมเสนอแนวคิดพัฒนาป่าดอยสะเก็น หรือ “โครงการคีรีชัยยามะ” อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดการพัฒนา โดยทางนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวว่า การสร้างสะพานบุญ การสร้างทางเดินขึ้นไปยังพระธาตุคีรีชัย จากนั้นจะมีสะพานทอดยาวไปตามพื้นที่ป่าดอยสะเก็น เพื่อชมธรรมชาติเหนือยอดไม้อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ทำร้ายธรรมชาติ แถมยังได้ทำบุญในรูปแบบต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ “คีรีชัยยามะ” ยังเป็นแหล่งเรียนรูระดับโลก ที่ยูเนสโก้ ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ก.ย.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.