งานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

55

        นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม วันที่ ๑๑ พ.ย. 62 ขบวนแห่กระทงเล็ก จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี

👉 ประกวดหนูน้อยนพมาศ
ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
👉  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

       วันที่ ๑๒ พ.ย. 62  ขบวนแห่กระทงใหญ่ จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี
👉 ชมการประกวดนางนพมาศ
👉 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.