แนวทางการจัดการศพ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

210

แนวทางการจัดการศพ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.