Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เมืองอัจฉริยะSMARTCITY เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม

วันที่ 22 พ.ค.63  แนวคิดเรื่องSmart City หรือเมืองอัจฉริยะซึ่งการพัฒนาเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน…

โครงการแก้มลิงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้บ้วน

วันที่ 20 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 พ.ค. 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน…

เริ่มแล้วถนนคนเดินขายอาหารซื้อกลับบ้านกัน…สู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

วันที่ 16 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนของเทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ 9 พ.ค.63 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย…

ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งก่อนมอบให้เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 7 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

5พฤษภาคมจังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการสำนักทะเบียนและส่วนราชการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและSocial distancing…

ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนดำเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนชุมชนแควหวาย

เวลา 09.00 น. วันที่ 2 พ.ค.63 คืบหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายตั้ง”คลังอาหารชุมชน” บรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…