Browsing Tag

โรงเรียนผีดุ

โรงเรียนผีดุ

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ที่อดีตเคยเป็นเรือนกักขังนัก โทษเก่ามาก่อน…