Browsing Tag

320

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2…