ทน.เชียงราย ร่วมปั่นจักรยาน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

1

CRM_5608

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน ร่วมปั่นจักรยาน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานจะจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.