นศ.มฟล. ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการผลิตชา-กาแฟครบวงจร รับมือตลาดที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

1
ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์ และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชาและกาแฟ ณ สหกรณ์สวนชาดอยตุง และ Slow Coffee อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งผลิตชาและกาแฟอย่างแท้จริง ทั้งยังมีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลัก GMP (Good Manufacturing Practice) โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เห็นภาพการผลิตชาและกาแฟจริงในระดับอุตสาหกรรม ได้รับทราบสถานการณ์การปลูก การผลิต และการค้าชา กาแฟอย่างแท้จริงจากผู้ประกอบการ เปิดโลกให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจในการผลิตและสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการชาและกาแฟในอนาคตหลังจบการศึกษา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.