ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาล 5 เด่นห้า

2

2 ส.ค.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero Waste school) ณโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.