รอบสุดท้ายแล้วสตาร์ตอัพไทยลีกชิงเงินแสนผุดนวัตกรรมคนรุ่นใหม่

1

IMG_7722

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารเอ็มสแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) สนามสุดท้าย ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยผลงานการคิดค้นของทีมใดที่ได้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนรางวัลจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวอย่างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อนำไปร่วมงาน Demo day ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อให้ภาคเอกชนที่สนใจติดต่อด้านลิขสิทธิ์สำหรับนำไปต่อยอดาทงธุรกิจต่อไปได้
ซึ่งพบว่าในการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้มีทีมนักศึกษาที่นำการค้นค้นนวัตกรรมต่างๆ ไปนำสเนอได้อย่างน่าสนใจจำนวนกว่า 112 ทีมโดยเป็นทีมจาก มฟล.จำนวน 41 ทีม มหาวิทยายเกษตรศาสตร์ 4 ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ทีม มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ทีม มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ทีม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ทีม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ทีม มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ทีมและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20 ทีม
โดยมีหลายทีมที่สามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ เช่น ทีม Hosty pet care นำโดยนายชินวัตร รุ่งตระกูลชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มฟล.ได้นำเสนอการให้บริการออนไลน์หรือแอพริเคชั่นเกี่ยวกับดูแลสัตว์เลี้ยง โดยรับฝาก รับดูแลรักษา ให้อาหาร ประสานสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาแอพริเคชั่นและศึกษาก่อนจบลงด้วยการจองให้บริการได้เลย โดยคิดราคาขั้นต่ำ 200 บาท และจะคำนวนราคาอื่นๆ จากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น ระยะเวลาการเลี้ยงดู อาหาร ที่พัก ฯลฯ
ด้าน น.ส.การะเกด นันทศรีนนท์ ผู้ประสานโครงการ กล่าวว่าโครงการดำเนินการตามการสนับสนุนของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจ โดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานดำเนินการด้วยการเป็นพี่เลี้ยงและเชิญชวนทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยทั่วประเทศทีมละ 2-5 คน ส่งแนวความคิดเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวโดยที่ผ่านมาทำมาแล้ว 17 ครั้งจนถึงรอบสุดท้ายแล้ว ถัดจากนี้ทีมที่ชนะเลิศซึ่งจะมีการคัดเลือกจากความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะนำไปขยายทางธุรกิจก็จะได้รับเงินทุนจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวอย่างนวัตกรรมที่ตนเองคิดค้นขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนทีมที่จะได้รับเพื่อนำไปจัดแสดงในงาน Demo day ณ มหวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ต่อไปซึ่งจากการนำเสนอของทีมนักศึกษาต่างๆ ก็จะเห็นได้ว่ามีการค้นค้นที่แปลกใหม่และโดดเด่นจึงถือเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์ให้กับนักคิดนักประดิษฐ์นวัตรกรรมไทยเป็นอย่างมาก.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.