มฟล.จัดพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล พร้อมฝึกปฏิบัติเข้มข้น  

76

 

       เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด “พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี” ให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยการเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้ฝึกปฏิบัติการกับคนไข้จริงในสถานพยาบาลระดับต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาและความทุ่มเทเป็นอย่างมาก  เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเตรียมตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐานและภาคทฤษฎีมาอย่างเข้มข้นแล้ว

  

MFU nursing (2)   รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า หมวกพยาบาล เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่เพียงพอจะดูแลผู้ป่วยได้, เข็มชั้นปีที่บ่งบอกถึงสถานศึกษา หมายถึงความภาคภูมิใจของการเป็นนักศึกษาพยาบาลจาก มฟล. และ ดวงประทีป หมายถึงพยาบาลเปรียบเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งประจำใจให้เหล่านักศึกษาพยาบาลยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.