เทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา

5

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติบัตรแก่อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 , 20 ปี และอสม.ดีเด่น 11 สาขา เพื่อให้แกนนำจิตอาสาด้านสุขภาพ มีองค์ความรู้ มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคแก่ตนเองและครอบครัว เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่อสม. ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.