อบจ. เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

1

4

19 สิงหาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.