อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่”

4

12

21 สิงหาคม 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เริ่มดำเนินกิจกรรม กิจกรรม “D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่” เพื่อรวบรวบขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีโดยกำหนดการเคลื่อนย้ายจากแต่ละพื้นที่ มายังจุดรวบรวม อบจ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-28 สิงหาคม 2560 และมีกำหนดการพิธีเปิดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.