เทศบาลนครเชียงรายร่วมสนับสนุนการสร้างเมฆเชียงราย

1

วันที่ 17 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประสานงานตามนโยบาย ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทำการพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อพ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพและในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีจุดพื้นที่การปฏิบัติงานพ่นละอองน้ำ ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.